about the project

o projekcie

Wszystko zaczeło się w 1999
it all started in 1999​

Opowiedz innym o sobie, swojej wiedzy i doświadczeniu. Zastanów się, co chciałbyś zobaczyć na Twojej stronie, gdybyś przeglądał ją jako klient. To Twoja szansa, aby opowiedzieć o swoich kwalifikacjach w prosty sposób, aby klienci mogli łatwo Cię znaleźć i uzyskać wszystkie informację. Dzięki stronie internetowej zachęcisz potencjalnego klienta do Siebie.

 

Tell others about yourself, your knowledge and experience. Think about what you would like to see on your website if you were browsing as a customer. This is your chance to tell about your qualifications in a simple way so that customers can easily find you and get all the information. Thanks to the website, you will encourage the potential customer to come to you.

Nazywam się Norbert, podchodze z Nowego Sącza. Zajmuje się profesjonalmym projektowaniem stron internetowych i samą realizacją. W wieku szkolnym tworzyłem serwery gier, które działały prawidłowo i służyły innym graczom, którzy dobrze się na nich bawili i spędzali Swój czas. Projektowałem strony internetowe i fora, które były w pełni użykowe i służyły innym.  

My name is Norbert, I come from Nowy Sącz. He deals with professional website design and illustration. As a school age, I created game servers that operated legally and served other players who had fun on them and spent their time. The design of websites and forums that were fully usable and served others.
Ciesze się, że Cię tutaj widzę.    

I’m glad to see you here.

Norbert 2021

Misja

Obrałem Sobie za misje, stworzenie projektu, który w łatwy sposób i profesjonalny a zarazem szybki sposób stworzy strone internetową dla Twojej firmy.

wizja

Jeżeli opowiesz mi o Swoim pomyśle i o Twojej działalności, to w mojej głowie od razu pojawi się wizja, jak to powinno wyglądać. Wszystkie pomysły siedzą w mojej głowe.

Wartości